ขอวีซ่าอเมริกายังไง อธิบายสั้นสุดใน 8 ขั้นตอน

เหตุที่ตัดสินใจเขียนเพราะรู้สึกว่าแม้แต่อันที่ละเอียดที่สุด ก็เข้าใจภาพรวมได้ยากสำหรับคนทำครั้งแรกอยู่ดี ก็เลยขอลองดูหน่อยเอามาย่อให้ครับว่าทำยังไง