Fast & Feel Love ไม่เกลียด แต่รู้สึกโกรธ และรู้สึกเหมือนเจทุกอย่าง

รู้ว่าเป็นคนทำหนังไม่ง่าย แต่การเป็นคนดูที่คาดหวังจากคนทำหนังเองก็ไม่ง่ายเช่นกันที่จะหาผู้กำกับที่ดีๆ สักคนทำหนังที่ถูกจริตเราให้เราดูได้ตลอดไป