BNK48 Girls Don’t Cry ถ้าเหลือให้ชอบแค่สิ่งที่พวกเขาเป็น?

เม็มเบอร์คืองาน—ที่หนักมาก—และเม็มเบอร์ก็คือคน คนที่อยากให้คุณแคร์เขา นี่คือสิ่งที่เราว่าเม็มเบอร์ถ่ายทอดผ่านหนังเรื่องนี้มายังคนดูทุกคน ไม่ว่าจะรู้จัก BNK48 หรือไม่ก็ตาม