ฝันระยะยาว เรียนรู้จากคนอื่น ให้เกียรติบุคลากร

28.12.2016 / 0 comments

โน้ตที่ 1 จากหนังสือ Finnish Lessons 2.0 ของ Pasi Sahlberg ที่สรุปสามแนวคิดหลักที่มีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในฟินแลนด์