ฝันระยะยาว เรียนรู้จากคนอื่น ให้เกียรติบุคลากร

โน้ตที่ 1 จากหนังสือ Finnish Lessons 2.0 ของ Pasi Sahlberg ที่สรุปสามแนวคิดหลักที่มีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในฟินแลนด์