Trespassing Bergman

หนังที่สรุปรวบชีวิตของปรมาจารย์หนังไว้ได้อย่างครบถ้วนและน่าทึ่ง จากที่เคยดู Persona ไปแค่เรื่องเดียว ตอนนี้อยากดูทุกๆ เรื่อง และความรู้สึกอยากดูเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณ!