เขียน essay อย่างไรให้ไม่กดดัน (มากนัก)

12.12.2016 / 1 comment

ถามว่าใช้อะไรทำให้ส่งงานทันตามกำหนด ใช้อยู่สองอย่างคือตาราง และความกลัว