เลิกเล่น social network เปลี่ยนไปใช้ social network

29.03.2014 / 0 comments

ผมคิดว่าเที่ยวนี้มีเหตุผลที่ดีพอ ที่จะหยุดใช้ social network เพื่อความบันเทิง และหันไปใช้ทุกมีเดียให้เกิดประโยชน์แทน น่าจะดีกว่า

The Innovation of Loneliness

29.03.2014 / 0 comments

social network เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของเราไปไกลขนาดไหนแล้ว วิดีโอตัวนี้ตั้งแต่ปี 2012