โยบ: ช่วงเวลาของการรีเซ็ตชีวิต

เรื่องของโยบจะกลับมาเป็นทั้งคำเตือนและกำลังใจในเวลาที่ชีวิตสิ้นหวัง ตกงาน หรือคนรู้จักจากไปได้เป็นอย่างดี