MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY ความตลกของเต๋อ ความเวิ่นเว้อของสตรี

ไม่ว่าจะเป็นเวลาเราอ่านทวีตคนอื่น หรือคนอื่นอ่านทวีตของเรา เราต่างคนต่างมีส่วนที่เข้าใจผิดในทวีตเหล่านั้นเสมอ ทำไม? เพราะความสนุกมันอยู่ตรงการจิ้น นี่ล่ะ 😀