pattern ของความล้มเหลว

ความล้มเหลวพาคุณไปที่ไหน? ไม่ใช่ที่ใหม่ๆ แน่นอน ก่อนหน้านี้มีคนล้มแบบเดียวกับเรามามากมายแล้ว คำถามที่ถูกต้องคือ เราล้มแบบเขา แต่เราลุกแบบใคร?