Mood Indigo ชีวิตก็เป็นเช่นนี้ + สิ่งที่ควรทำใจก่อนไปดู

ว่าด้วยสิ่งที่ต้องทำใจในการดูหนังฝรั่งเศสของคนไทย และวิจารณ์ประโยคเดียวแบบไม่สปอยล์ (คิดว่านะ) ตอนท้ายบทความ 😛