pattern ของรถเข็นขายร่ม

ภาพรถเข็นขายร่มตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นอาชีพแปลกๆ ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็น เพราะ

  1. ตั้งอยู่บนความเสี่ยง ว่าฝนวันนี้จะตกหรือไม่
  2. เป็นรายได้หลักได้หรือไม่ในวันที่ฝนตกและอากาศร้อน? ถ้าเป็นอาชีพหลักไม่ได้แล้วทำไมเป็นรถเข็นขายสินค้าชนิดเดียว?
  3. สต็อคของแค่พอขายหรือระยะยาว
  4. มีลูกค้าซื้อต่อเนื่อง? เป็นไปได้หรือที่คนไม่พกร่มจะซื้อร่มมากกว่าหนึ่งครั้ง?

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: